top of page
Kong
SSI Instructor
JIMMY
SSI Instructor Trainer

OUR TEAM

SSI Instructor Trainer인 JIMMY

 

 (2004년 푸켓에서 최초로 한국인 다이빙 샵인 데블스다이버스를 오픈)

-한인 게스트하우스 운영  객실-11개룸  -자체 보유 보트 1. 스피드 보트-25인승2. 다이빙 보트-35인승

MARY
EXECUTIVE DIRECTOR
Ari
PADI Instructor
NIWA
PADI nstructor
bottom of page